ข้อมูลในการคัดเลือกขั้นที่1 อ้อยผสมปี 2559/2560 (ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด)

เบอร์โคลน สถานที่คัดเลือก พ่อ - แม่ รูปส่วนบน รูปส่วนล่าง รูปทั้งต้น วันเวลาที่เก็บข้อมูล ผู้คัดเลือก
Loading data from server