������������������������������������������������������

รหัสคู่ผสม กระโจม สถานที่เพาะ นน.ทั้งถุง ผสมครั้งที่ วันที่เพาะ จำนวนถาด วันที่งอก วันนำออกจากที่ครอบ สถานะงอก วันที่บ้ายต้นกล้า จำนวนต้นกล้าที่ได้
Loading data from server