���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์อ้อย

: -

นายณัฐพงษ์ แก้วอร่าม
Mr.Nuttapong Kaew-aram
หัวหน้าแผนกปรับปรุงพันธุ์อ้อย / Head of Sugarcane Breeding
บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด / Erawan Sugar CO., Ltd
(+66)85-604-3482
Bigad.erawan@gmail.com
38/2 ม.1 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด 111 หมู่ 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ เอกพืชไร่)

: การปรับปรุงพันธุ์อ้อยของบริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัดชุด Era2012 ภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น