���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: ด้านแมลง / Insect Sector

: -

นางสาวสิรีธร โพธิกัน
Miss. Siritorn Potikan
นักวิทยาศาสตร์ / Scientist
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry
(+66)95-5476688
siritornyoipm24@gmail.com
: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 185 หมู่ที่ 6 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
/ Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3 85 Moo 6, Tambon Bangpha, Amphoe Sriracha, Chonburi, 20110, Thailand
: 1/7 ซ.ทวีชัย6 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
1/7 Soi Tawichai 6, Tambon Taklee, Amphur Taklee, Nakhon Sawan 60140

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัการศัตรูพืช) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
/ B.Sc. (Pest Management), Faculty of Agruculture, Kasetsart University, Bangkok.

: -