���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

:-

:-

นายสาวบัวริม บุญกระโทก
Miss. Buarim Boonkratoke
หัวหน้าหน่วยวิจัยและทดลอง / Head Research and Extension and Development Sector
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอ้อย บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด / Agricultural Development Extension Division, Korachindustry Company Limited.
(+66)89-5584390
(+66)44-429200
Buarim_boom@hotmail.com
บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด
111 ม.18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
/ Korachindustry Company Climited
111 Moo 18, Tambon Nongravieng, Amphur Pimai, Nakhonrachasima, 30110

: ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์)
/ Master of Science (Agronomy)

:-