���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

นายจำลอง เข็มเพชร
Mr. Jamlong Chemphet
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์เพิ่มผลผลิต / Manager Assistant of Increase productivity Center
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอ้อย, บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด / Agricultural Development Extension Division, Korachindustry Company Llimited.
(+66)89 578 7372
Ki.mock@hotmail.com
-
บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด
111 ม.18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
/ Korachindustry Company Limited
111 Moo 18, Tambon Nongravieng, Amphur Pimai, Nakhonrachasima, 30110

: ปริญญาตรี