���������������

แสดงข้อมูล

: -

: -

นายศุภฤกษ์ แพงอก
Mr. Suparoek Paeng-ok
นักวิชาการ / Agricultural officer
บริษัทอีเอส วิจัย และพัฒนา จำกัด / ES Research and Development CO., Ltd.
(+66)85 485 8288
-
Shoot8262@hotmail.com, Shoot8262@gmail.com
-
: บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
/ ES Research and Development CO., Ltd
279 Moo 1, Tambon Huai Chot, Wattana Nakhon, Sa Kaeo, 27160

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่-นา) 
/ ES Research and Development CO., Ltd

279 Moo 1, Tambon Huai Chot, Wattana Nakhon, Sa Kaeo, 27160

: -